" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

WORDT MIJN PRIVACY GERESPECTEERD?

Ja.

Het gebruik van je identificatiegegevens en de verzameling en verwerking van je medische gegevens in het Centrum voor Kankeropsporing staat onder toezicht van een arts en blijft altijd onderhevig aan het medisch beroepsgeheim. Met medische gegevens bedoelen we enkel de informatie over je screeningsmammografie. Het resultaat van je screeningsmammografie wordt geregistreerd in een beveiligd computersysteem en eventueel aangevuld met de resultaten van bijkomende onderzoeken. De geregistreerde medische gegevens worden anoniem (gecodeerd) verwerkt en uitsluitend gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en de evaluatie van het bevolkingsonderzoek. Dit is toegelaten volgens artikel 17, lid 3c, artikel 9, lid 2, h i en j. Meer informatie vind je hier.

De registratie en verwerking van je gegevens gebeurt met de grootste zorg en met respect voor de bepalingen in de wetten op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Je hebt zelf ook het recht op inzage, correctie, aanvulling of wijziging van je gegevens zolang dit niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen waaraan het Centrum voor Kankeropsporing als verwerkingsverantwoordelijke moet voldoen.

Bij vermoeden van overtreding kan je klacht neerleggen bij de toezichthoudende autoriteit.

Het Centrum voor Kankeropsporing werkt vanaf 25 mei 2018 ook volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.