" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

DRAAIBOEK 

Het draaiboek wordt opgemaakt en geactualiseerd door het Agentschap Zorg en Gezondheid, in samenwerking met het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) en na advies van de Vlaamse werkgroep.

Het draaiboek dient als leidraad voor de kwaliteitsvolle uitvoering van het bevolkingsonderzoek en moet door alle partners betrokken bij het bevolkingsonderzoek nageleefd worden.

Raadpleeg hier het draaiboek van de bevolkingsonderzoeken naar kanker (2023):

Draaiboek