BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

Fallback img BK

LITERATUUR 

1. Evaluatierapport 2015-2020

De gezondheidsdoelstelling voor de drie Bevolkingsonderzoeken naar kanker, goedgekeurd op 13 mei 2015 door het Vlaams parlement, werd geëvalueerd in aanloop naar het formuleren van een nieuwe gezondheidsdoelstelling.

Evaluatierapport

Berekeningswijze

Herbekijk hier het volledig symposium

2. Jaarrapporten

Jaarfiche 2023.pdf

Berekeningswijze Jaarfiche 2023.pdf

Jaarrapport 2022.pdf

Berekeningswijze Jaarrapport 2022.pdf

Jaarrapport 2021.pdf

Berekeningswijze Jaarrapport 2021.pdf

Jaarrapport 2020.pdf 

Jaarrapport 2019.pdf

Jaarrapport 2018.pdf

Berekeningswijze BK_2018.pdf

Jaarrapport 2017.pdf 

Jaarrapport 2016.pdf 

Jaarrapport 2015.pdf

Jaarrapport 2014.pdf 

3. Kosteneffectiviteit van het Bevolkingsonderzoek Borstkanker

Op 5 oktober 2015 publiceerden de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel hun gezamenlijk rapport over de kosteneffectiviteit van het Bevolkingsonderzoek Borstkanker in Vlaanderen.

Er werd een evidence-based model ontwikkeld dat zoveel mogelijk aansluit bij de Vlaamse situatie. Dit geeft beleidsmakers de mogelijkheid om de kosteneffectiviteit van het Vlaamse bevolkingsonderzoek naar borstkanker te evalueren en kan dienen als leidraad bij de implementatie van nieuwe preventiestrategieën. Het model wijst uit dat, ondanks de groeiende bezorgdheid over de mogelijke nadelen van borstkankerscreening, het huidige bevolkingsonderzoek kosteneffectief is (€ 23.063/QALY) en resulteert in een mortaliteitsreductie ten gevolge van borstkanker (14,2%). Er moet wel op worden gewezen dat de technieken voor screening en behandeling van kanker permanent evolueren. Het bevolkingsonderzoek moet daarom regelmatig opnieuw worden geëvalueerd.

Raadpleeg het volledig rapport: "De kosteneffectiviteit van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker in Vlaanderen: gezondheidseconomische evaluatie."

Kosteneffectiviteitsstudie BK 5 oktober 2015.pdf