" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie
Wat zijn de voor- en nadelen?

WAT ZIJN DE VOORDELEN EN DE NADELEN?

Het is belangrijk om de voordelen en de nadelen van het onderzoek te kennen. Zo kan je zelf kiezen of je wil deelnemen. Net als elk onderzoek heeft het Bevolkingsonderzoek Borstkanker ook nadelen. Maar de voordelen zijn veel groter dan de nadelen ervan. 

Het bevolkingsonderzoek streeft naar een goed evenwicht tussen voldoende kankers opsporen en niet te veel mensen nodeloos ongerust maken. Het voldoet aan de Europese normen die hiervoor zijn vastgelegd.

IK BEN OK OMDAT IK ER HEEL VROEG BIJ WAS