WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

Het CvKO coördineert de bevolkingsonderzoeken naar kanker en beheert de data van deelname en resultaten.

De data die het Bevolkingsonderzoek Borstkanker oplevert zijn verkregen met publieke middelen. Daarom vindt het Centrum voor Kankeropsporing dat deze data ook voor andere publieke belangen moeten kunnen worden ingezet. Daarnaast is wetenschappelijk onderzoek belangrijk om de kwaliteit van het bestaande bevolkingsonderzoek te verhogen. Het CvKO stelt daarom deze data onder strikte voorwaarden ter beschikking voor wetenschappelijk onderzoek

Procedure

Procedure data externen.pdf 

Bijlage 1, Fair principes

Bijlage 2, Samenwerkingsakkoord

Aanvraagformulier

Aanvraagformulier

Beschikbare data

Metadata/Codeboek

Annotatie Heracles

Testdata