" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

AANBEVELINGEN 

1. Praktijkaanbeveling voor huisartsen

Lees hier de richtlijn voor borstkankerscreening en het opvolgrapport van Domus Medica.

2. Europese aanbevelingen

Raadpleeg de Europese aanbevelingen over de kwaliteitsbewaking van het Bevolkingsonderzoek Borstkanker en de diagnose van borstkanker:

European Guidelines 2006.pdf 

Raadpleeg de aanvulling van de Europese richtlijnen voor fysisch-technische en  pathologische aspecten:

European Guidelines aanvulling fysisch technische en pathologische aspecten.pdf