" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

WELKE IDENTIFICATIEGEGEVENS WORDEN GEBRUIKT EN GEREGISTREERD?

De Vlaamse overheid beschikt over de actuele identificatiegegevens van alle vrouwen in het Vlaamse Gewest in de leeftijdsgroep van 50 tot en met 69 jaar. Het Centrum voor Kankeropsporing gebruikt de volgende gegevens om je persoonlijk voor het Bevolkingsonderzoek Borstkanker uit te nodigen: je naam, voornaam, geboortedatum, verblijfadres en je Rijksregisternummer (INSZ). 

Soms moeten die gegevens worden aangepast. Als je verhuist, bijvoorbeeld. Het kan dan even duren voor een adreswijziging in ons uitnodigingssysteem terechtkomt.