" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

WIE ONTVANGT MIJN IDENTIFICATIEGEGEVENS?

Je identificatiegegevens worden enkel gebruikt in alle tussenstappen van het bevolkingsonderzoek door: 

  • de drukker en zijn onderaannemers bij het drukken en verzenden van de uitnodiging en de resultaatsbrief;
  • de medewerkers van het Centrum voor Kankeropsporing;
  • de onthaalmedewerker in de mammografische eenheid;
  • de verpleegkundige;
  • de radiologen;
  • je huisarts