" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

WIE MAG DEELNEMEN AAN HET BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER?

Om te kunnen deelnemen aan het Bevolkingsonderzoek Borstkanker zijn er twee voorwaarden:
  • Je bent een vrouw in de leeftijdsgroep van 50 tot en met 69 jaar. Je kunt deelnemen vanaf 1 januari van het jaar waarin je 50 jaar wordt tot en met 31 december van het jaar waarin je 69 jaar wordt.
  • Je nam nog niet deel in dit kalenderjaar of het vorige. Tussen twee deelnames moet altijd minstens één volledig kalenderjaar liggen. Doe je in 2022 mee, dan kan dat pas opnieuw vanaf 1 januari 2024. Hiervoor houden we rekening met je laatste mammografie die binnen het kader van het bevolkingsonderzoek is gebeurd, dit noemen we een “screeningsmammografie". De screeningsmammografie gebeurt meestal via een uitnodigingsbrief die je thuis ontvangt. 

   Mammografieën die buiten het bevolkingsonderzoek zijn gebeurd, zijn niet van belang om te bepalen of je mag deelnemen. We noemen dergelijke mammografieën een “opportunistische” of “diagnostische” screening. Vaak is dit een mammografie op basis van een voorschrift van een arts. Meestal gaat deze mammografie samen met een echografie.  

   Je hoeft geen adres in Vlaanderen te hebben, of er gedomicilieerd te zijn. 

   Voor de meeste vrouwen is deelname aan het bevolkingsonderzoek de beste manier om borstkanker vroeg op te sporen, maar er zijn uitzonderingen. Wanneer neem je best niet deel aan dit bevolkingsonderzoek?

   De meeste vrouwen die mogen deelnemen zullen automatisch een uitnodiging krijgen voor het bevolkingsonderzoek. Krijgt iedereen die mag deelnemen een uitnodigingsbrief?

   Voor de meeste vrouwen die mogen deelnemen is het bevolkingsonderzoek gratis, maar er zijn uitzonderingen. Klik hier voor meer informatie.