" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

WAT GEBEURT ER MET MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Je persoonlijke gegevens zijn nodig om het bevolkingsonderzoek vlot te laten verlopen en te evalueren. Ze worden nooit aan derden verstrekt. Het verzamelen, bijhouden en verwerken van je gegevens gebeurt volgens de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Bij de verwerking voor statistische en wetenschappelijke doeleinden worden de gegevens gecodeerd, zodat je identiteit onherkenbaar is.

Het Centrum voor Kankeropsporing werkt vanaf 25 mei 2018 ook volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het resultaat van je screeningsmammografie wordt geregistreerd in een beveiligd computersysteem en eventueel aangevuld met de resultaten van bijkomende onderzoeken. De geregistreerde medische gegevens worden anoniem (gecodeerd) verwerkt en uitsluitend gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en de evaluatie van het bevolkingsonderzoek. Dit is toegelaten volgens artikel 17, lid 3c, artikel 9, lid 2, h i en j.