" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

WAAR KOMEN MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS VANDAAN?

eHealth bezorgt je gegevens aan de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid heeft toestemming van de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer om die gegevens voor de organisatie van dit bevolkingsonderzoek te gebruiken.

De Commissie waakt over de bescherming van je privacy. Het gebruik van je gegevens verloopt dan ook volledig volgens de wetten op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Daarnaast ontvangen wij soms ook gegevens via uzelf, bv. via de mammografische eenheid waar je screeningsmammografie werd genomen of via het deelnameformulier bij het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker.

Het verzamelen, bijhouden en verwerken van je gegevens gebeurt volgens de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Bij de verwerking voor statistische en wetenschappelijke doeleinden worden de gegevens gecodeerd, zodat je identiteit onherkenbaar is.