" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

PROCEDURE VOOR VROUWEN MET BORSTPROTHESEN: RICHTLIJNEN BIJ HET NEMEN VAN EEN SCREENINGSMAMMOGRAFIE

De pool van radiologen geeft volgende richtlijnen bij het nemen van een screeningsmammografie bij een vrouw met prothesen:
 
 1. START ALTIJD MET KLASSIEKE OPNAMES MET DE PROTHESE IN HET VELD
  Voor de oblique opname moet de musculus pectoralis voldoende breed en voldoende diep te zien zijn.
 2. BEPAAL DE DENSITEIT EN DE KWALITEIT VAN DE OPNAMES OM TE BEPALEN OF EKLUND-OPNAMES VEREIST ZIJN.
  1. Lipomateuze borsten (type a) of goed te comprimeren klierweefsel type b
   • het klierweefsel is quasi volledig afgebeeld tot aan de musculus pectoralis in beide richtingen
   • het klierweefsel is goed uitgecomprimeerd
    => Geen verdere opnames
  2. Klierweefsel type c of type d + onvoldoende te comprimeren klierweefsel type b
   • het klierweefsel is niet volledig afgebeeld of niet goed te beoordelen
    => Eklund-opnames bijnemen in minstens 1 richting (bij voorkeur CC)
 3. WAT INDIEN EEN EKLUND-OPNAME TECHNISCH ONMOGELIJK IS?
  Indien (door bv. inkapseling van de prothese, prepectorale prothesen bij kleine mammae of bezwaar van de vrouw) een Eklund opname niet mogelijk is, duid dan in het formulier 1e lezing aan:
  • dat ‘geen Eklund’ mogelijk was
  • dat de opnames ‘niet goed zijn, maar niet beter kunnen’ en
  • omschrijf de reden in het vrije opmerkingenvak ter info voor de 2e lezer
 4. CONCLUSIE 2e/3e LEZING
  In geval van borstprothese heeft de 2e lezer 4 opties. Voor meer info klik hier.
  Als het klierweefsel voldoende zichtbaar en interpreteerbaar is in de klassieke opnames (en de Eklund-opnames) zal een standaardbrief verstuurd worden. Zoniet zal een prothesebrief verstuurd worden. In deze laatste brief wordt de vrouw verwezen naar de door haar opgegeven arts om na te gaan of verder onderzoek (bv klinisch onderzoek of echografie) aangewezen is.

OPGEPAST!
Een prothesebrief vervangt de Eklund-opnames niet. Indien de 2e/3e lezer niet beschikt over Eklund opnames en er geen voldoende reden is opgegeven waarom geen Eklund opnames beschikbaar zijn, kan dit leiden tot een resultaatsbrief waarin gevraagd wordt de opnames te hernemen (technische heroproep).