" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

PROCEDURE VOOR VROUWEN MET BORSTPROTHESEN: RICHTLIJNEN 2E LEZERS

In geval van borstprothesen heeft de 2e lezer 4 opties:

Klierweefsel klassieke opnamesKlierweefsel Eklund opnamesBesluit mogelijkBriefActie 2de lezer
Het klierweefsel is, niettegenstaande de prothesen, quasi volledig afgebeeld tot aan de M.Pect. in CC. en in Obl.richtingEklund opnames waren niet nodigjastandaardbriefeventueel in het opmerkingenvak “prothesen” noteren
Het klierweefsel is onvoldoende afgebeelder zijn door de ME ook Eklund opnames gemaakt, en met deze bijkomende opnames is het klierweefsel voldoende zichtbaarjastandaardbriefeventueel in het opmerkingenvak “prothesen” noteren
Het klierweefsel is onvoldoende afgebeelder zijn geen Eklund opnamesneenTechnische recall-brief of Prothesebrief: verwijzing naar opgegeven arts om na te gaan of verder onderzoek (bv klinisch onderzoek of echografie) aangewezen
  • Aanvinken ‘niet goed’ met als reden ‘geen Eklund’
  • beslissen tussen technische recall en ‘niet goed maar kan niet beter’
Het klierweefsel is onvoldoende zichtbaarer zijn wel Eklund opnames, maar ook op deze opnames is het klierweefsel onvoldoende zichtbaarneenProthesebrief: verwijzing naar opgegeven arts om na te gaan of verder onderzoek (bv klinisch onderzoek of echografie) aangewezen is.aanvinken 'deel van de borst niet afgebeeld' en ‘niet goed maar kan niet beter’