" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

KRIJGT IEDEREEN DIE MAG DEELNEMEN EEN UITNODIGINGBRIEF?

De meeste vrouwen die mogen deelnemen aan het Bevolkinsgonderzoek Borstkanker en in Vlaanderen wonen ontvangen om de twee jaar een uitnodigingsbrief. Lees hier meer. 

   Er zijn echter een aantal uitzonderingen. Je ontvangt geen uitnodigingsbrief als je:

   • niet beschikt over een rijksregisternummer (identificatienummer sociale zekerheid). Het Centrum voor Kankeropsporing kan je dan niet uitnodigen omdat het geen adres van je heeft. Je kan wel een voorschrift voor een “screeningsmammografie” vragen aan je arts. Dat voorschrift geeft dan precies hetzelfde recht als een uitnodigingsbrief, als je op dat moment mag deelnemen (Wie mag deelnemen aan het Bevolkingsonderzoek Borstkanker?).
   • in de afgelopen 10 jaar de diagnose borstkanker kreeg. Je wordt dan ongetwijfeld nauw opgevolgd door je arts. Zodra de 10 jaar om zijn, zal je (weer) een uitnodigingsbrief ontvangen, als je op dat moment nog mag deelnemen (Wie mag deelnemen aan het Bevolkingsonderzoek Borstkanker?). Maar, wanneer het om een recente diagnose gaat, kan het toch gebeuren dat je nog een uitnodiging krijgt omdat wij nog niet op de hoogte zijn van de diagnose. Deze gegevens worden namelijk met enige vertraging aangeleverd aan het Centrum voor Kankeropsporing. Heb je een uitnodiging ontvangen terwijl bij jou recent borstkanker werd vastgesteld? Dan verontschuldigen wij ons voor het ongemak, en vragen we je om het ons te laten weten via het gratis nummer 0800 60 160.
   • in het verleden beide borsten hebt laten verwijderen (bilaterale mastectomie). Als je één borst hebt laten verwijderen, word je wel uitgenodigd tenzij de reden van de verwijdering borstkanker was. In dat geval word je opnieuw uitgenodigd vanaf 10 jaar na de diagnose, als je op dat moment nog mag deelnemen (Wie mag deelnemen aan het Bevolkingsonderzoek Borstkanker?).
   • in de afgelopen 24 maanden een mammografie liet nemen buiten het bevolkingsonderzoek. Je krijgt een brief zodra de 24 maanden (bijna) om zijn, als je op dat moment nog mag deelnemen (Wie mag deelnemen aan het Bevolkingsonderzoek Borstkanker?). Wil je toch eerder deelnemen, vraag dan advies aan je arts. Maar, als je mammografie zeer recent was, kan het soms gebeuren dat de uitnodiging toch verzonden wordt. Deze gegevens worden namelijk met enige vertraging aangeleverd aan het Centrum voor Kankeropsporing. Wil je toch eerder deelnemen, vraag dan advies aan je arts.

    

   Foto uitnodigingspakket