" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

KAN IK BEZWAAR MAKEN TEGEN HET REGISTREREN VAN MIJN MEDISCHE GEGEVENS OF DE RESULTATEN VAN MIJN SCREENINGSMAMMOGRAFIE?

Als je deelneemt aan het onderzoek, wordt je toestemming gevraagd voor:

  1. Het schriftelijk bezorgen van het resultaat van je onderzoek op het opgegeven adres.
  2. Het meedelen van het onderzoek aan de door jou opgegeven arts of artsen.
  3. Het meedelen van het resultaat aan je huisarts.
  4. Het verzamelen en verwerken van de medische gegevens van je onderzoek.
  5. Het opvragen van de resultaten van eventuele bijkomende onderzoeken na een afwijkend resultaat bij de behandelende arts(en) en het verzamelen en verwerken ervan.

Je kunt je toestemming voor de punten 1, 3, 4 en 5 weigeren en toch nog aan het bevolkingsonderzoek deelnemen. Als je weigert een arts op te geven (punt 2), kun je niet aan het onderzoek deelnemen. Bij een afwijkend resultaat moet de opvolging immers altijd door een arts kunnen worden verzekerd.

De resultaten van eventuele bijkomende onderzoeken na een afwijkend resultaat worden enkel geregistreerd door de Stichting Kankerregister. Het Centrum voor Kankeropsporing kent ze niet. Je kunt het Centrum wel laten weten dat je in de toekomst geen uitnodiging meer wenst te ontvangen. Dit kan via deze pagina of via het gratis nummer 0800 60 160.