" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

IK HEB GEEN UITNODIGINGSBRIEF MAAR WEL EEN VOORSCHRIFT VOOR EEN SCREENINGSMAMMOGRAFIE. KAN IK DEELNEMEN?

Als je een voorschrift van een arts hebt voor een "screeningsmammografie" en je voldoet aan de voorwaarden voor het Bevolkingsonderzoek Borstkanker, kan je deelnemen.