" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

IK HEB GEEN RIJKSREGISTERNUMMER. KAN IK TOCH DEELNEMEN?

Ja, onder bepaalde voorwaarden.

Het Centrum voor Kankeropsporing kan je niet uitnodigen omdat het geen adres van je heeft. Je kan wel een voorschrift voor een “screeningsmammografie” vragen aan je arts. Dat voorschrift geeft dan precies hetzelfde recht als een uitnodigingsbrief, als je op dat moment mag deelnemen (om te weten wie mag deelnemen, klik hier).