" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

WIJZIGING VAN CONTROLE-ORGANISATIE

De ME bezorgt de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met een erkende controleorganisatie voor fysisch-technische controle aan het agentschap en CvKO via volgende e-mailadressen:
preventievegezondheidszorg@zorg-en-gezondheid.be en administratieME@bevolkingsonderzoek.be