" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

WIJZIGING (SCHRAPPING OF TOEVOEGING) VAN EEN EERSTE LEZER IN MIJN MAMMOGRAFISCHE EENHEID


Wijzigingen (schrapping) van een eerste lezer worden steeds aan het Departement Zorg en het CvKO gemeld. Deze informatie bezorgt u aan onderstaande e-mailadressen :  administratieME@bevolkingsonderzoek.be en preventiegezondheidszorg@zorg-en-gezondheid.be 

Voor de toevoeging van een nieuwe eerste lezer dient u een aanvraag in te dienen via onderstaande link :
https://borstkanker.bevolkingsonderzoek.be/nl/bk/erkenningsvoorwaarden-1ste-lezers

Deze aanvraag moet minstens één maand op voorhand ingediend worden.

Het Departement Zorg geeft deze wijzigingen door aan het RIZIV en de mutualiteiten, zodat de derdebetalersregeling van de screeningsmammografieën wordt verzekerd. Het CvKO kan pas screeningsdossiers verwerken aan deze ME wanneer de wijzigingen door het Departement Zorg aanvaard werden.

De radioloog mag dus pas starten met eerste lezingen na bericht van aanvaarding.