" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

WIJZIGING IN DE SAMENWERKING MET HET CENTRUM VOOR KANKEROPSPORING

De samenwerkingsovereenkomst met het CvKO moet worden herzien als een bepaalde wijziging in het draaiboek een aanpassing van die overeenkomst vergt. In dat geval wordt de wijziging in kwestie minimaal op de website zorg-en-gezondheid.be vermeld.
Indien het agentschap en het CvKO achten dat de samenwerkingsovereenkomst met de ME moet herzien worden kan de oproep gelanceerd worden door het agentschap aan de ME om deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst af te sluiten. Er wordt duidelijk omschreven welke wijzingen in de overeenkomst zijn opgenomen. Indien de ME binnen de vooropgestelde termijn geen nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het CvKO kan voorleggen, voldoet de ME niet meer aan de erkenningsvoorwaarden en kan het agentschap een voornemen tot intrekking van erkenning indienen.