" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

WIJZIGING OF AANPASSING VAN HET MAMMOGRAFIETOESTEL

Veranderen van mammografietoestel(len)
  • Het toestel voor digitale screeningsmammografie moet over een typetoelating beschikken.

  • De ME brengt het CvKO tijdig (minstens 3 maanden vooraf) op de hoogte van een wijziging of aanpassing van het mammografietoestel(len), zodat de uitnodigingen voor de screening op tijd kunnen worden aangepast.

  • De ME laat een acceptatietest van het mammografietoestel/de mammografietoestellen uitvoeren door een erkende controle-organisatie. Deze controle-organisatie levert hierna een attest af aan de ME. Dat attest toont aan dat de kwaliteit van het toestel/de toestellen voor screeningsmammografie fysisch-technisch goed werd bevonden: Acceptatieattest na fysisch-technische goedkeuring.

  • Het attest wordt aan het Departement Zorg en CvKO bezorgd via volgende e-mailadressen: preventievegezondheidszorg@zorg-en-gezondheid.be en administratieME@bevolkingsonderzoek.be.

  • Het CvKO kan pas screeningsdossiers verwerken van deze ME wanneer de wijzigingen door het Departement Zorg aanvaard werden.

Aanpassing van het mammografietoestel (o.a. update of upgrade)

Indien de firma oordeelt dat een toegelaten toestel fundamentele wijzigingen met impact op de beeldkwaliteit en stralingsdosis heeft ondergaan, dan dient er door de firma een nieuwe typetoelating te worden aangevraagd: formulier aanvraag typetoelating toestellen digitale screeningsmammografie.

Zijn de wijzigingen echter niet fundamenteel, dan dient de firma dit te attesteren aan de afgevaardigde van de controleorganisaties in de Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek Borstkanker en aan de afgevaardigde van de Pool van Radiologen: formulier aanvraag update-upgrade toestellen digitale screeningsmammografie.

De afgevaardigde van de Pool van Radiologen brengt het CvKO hiervan op de hoogte via administratieME@bevolkingsonderzoek.be