" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

WIJZIGING OF AANPASSING VAN HET MAMMOGRAFIETOESTEL

Veranderen van mammografietoestel(len)
  • Het toestel voor digitale screeningsmammografie moet over een typetoelating beschikken.

  • De ME laat een acceptatietest van het mammografietoestel/de mammografietoestellen uitvoeren door een erkende controleorganisatie. Deze controleorganisatie levert hierna een attest af aan de ME. Dat attest toont aan dat de kwaliteit van het toestel/de toestellen voor screeningsmammografie fysisch-technisch goed werd bevonden: Acceptatieattest na fysisch-technische goedkeuring.

  • De ME laat hierna een fysisch-technische beoordeling uitvoeren van tien dossiers met opnames die aan het gewijzigde toestel gemaakt zijn. Deze beoordeling gebeurt door een aanvaarde tweede lezer van de afdeling van het CvKO waarmee de ME samenwerkt en die niet binnen de ME werkt. Als de kwaliteit fysisch-technisch goed is, maakt de tweede lezer een attest op.  Deze procedure is nodig om te vermijden dat de digitale screeningsmammografieën bij de tweede lezing afgekeurd worden op basis van de fysisch-technische kwaliteit: Attest goedkeuring weergave beelden (fysisch-technisch).
    Beide attesten worden aan het agentschap en CvKO bezorgd via volgende e-mailadressen: preventievegezondheidszorg@zorg-en-gezondheid.be en administratieME@bevolkingsonderzoek.be. Het CvKO kan pas screeningsdossiers verwerken van deze ME wanneer de wijzigingen door het agentschap aanvaard werden.

Aanpassing van het mammografietoestel (o.a. update of upgrade)

Indien de firma oordeelt dat een toegelaten toestel fundamentele wijzigingen met impact op de beeldkwaliteit en stralingsdosis heeft ondergaan, dan dient er door de firma een nieuwe typetoelating te worden aangevraagd: formulier aanvraag typetoelating toestellen digitale sreeningsmammografie

Zijn de wijzigingen echter niet fundamenteel, dan dient de firma dit te attesteren aan de afgevaardigde van de controleorganisaties in de Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek Borstkanker en aan de afgevaardigde van de Pool van Radiologen: formulier aanvraag update-upgrade toestellen digitale screeningsmammografie.

De afgevaardigde van de Pool van Radiologen brengt het CvKO hiervan op de hoogte via administratieME@bevolkingsonderzoek.be