" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

WELKE ORGANISATIES WERKEN MEE AAN DIT BEVOLKINGSONDERZOEK?

Dit bevolkingsonderzoek wordt uitgevoerd door het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) in opdracht van het Departement Zorg.

Het CvKO werkt hiervoor nauw samen met, onder meer, de Stichting Kankerregister, het Intermutualistisch Agentschap en de mammografische eenheden. De Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek Borstkanker, waarin onder meer de betrokken beroepsgroepen zijn vertegenwoordigd, adviseert de minister en de uitvoerders van dit onderzoek.