" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

WAT ZIT ER IN HET UITNODIGINGSPAKKET?

Het uitnodigingspakket wordt met de post opgestuurd.
Het bevat een uitnodigingsbrief en een folder met informatie over het Bevolkingsonderzoek Borstkanker. 

Foto uitnodigingspakket