" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

WAT STAAT ER IN DE BRIEF MET HET RESULTAAT?

Bij ongeveer 95% van de deelneemsters wordt geen afwijking vastgesteld. In dit geval staat in je brief dat er geen bijkomend onderzoek nodig is.

Bij ongeveer 5% van de deelneemsters wordt wel een afwijking vastgesteld. In dit geval staat in je brief dat bijkomend onderzoek, zoals een echografie, nodig is. Je arts geeft je graag meer uitleg.

Lees ook: Het resultaat