" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

WAT MOET IK DOEN ALS IK WIL STOPPEN MET MIJN MAMMOGRAFISCHE EENHEID (MET OF ZONDER OVERNAME)?

Bij geplande sluiting moet de hoofdverantwoordelijke radioloog van de ME het Departement Zorg en het CvKO hiervan op de hoogte stellen via deze e-mailadressen: preventievegezondheidszorg@zorg-en-gezondheid.be en administratieME@bevolkingsonderzoek.be

De administrateur-generaal zal vervolgens de erkenning van de ME intrekken.

Deze melding moet minstens drie maanden op voorhand gebeuren om te vermijden dat dames onterecht nog naar de ME worden uitgenodigd. Indien de ME niet tijdig het CvKO en de overheid verwittigd heeft, zullen de geplande screenings nog moeten uitgevoerd worden.