" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

WAT GEBEURT ER MET MIJN AANVRAAG TOT ERKENNING ALS MAMMOGRAFISCHE EENHEID?

  • Als uw aanvraag niet ontvankelijk is, stuurt het Departement Zorg die binnen 30 dagen terug met vermelding van reden.
  • Als uw aanvraag ontvankelijk is, ontvangt u uiterlijk binnen 3 maanden een brief met de beslissing. Krijgt u geen erkenning, dan kunt u daartegen bezwaar indienen.
  • Als uw aanvraag werd geweigerd, kunt u geen nieuwe aanvraag indienen, tenzij u aantoont dat de reden voor de weigering niet langer bestaat. Indien de reden hiervoor onvoldoende medisch-radiologische kwaliteit  is kan er een nieuwe set van 30 mammografische dossiers ingestuurd worden die uitgevoerd zijn in een periode die later valt dan de datum van de eerste aanvraag.

Hou er rekening mee dat u geen screeningsactiviteiten kan uitvoeren zolang u niet over een erkenningsbesluit beschikt. Ook indien u een bestaande ME overneemt, moet u eerst over een erkenningsbesluit beschikken, vooraleer u kan starten met screenen.