" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

WAT GEBEURT ER ALS MEN NIET DEELNEEMT?

We vragen in de uitnodigingsbrief om ons dit te laten weten. Dat kan via deze website en de persoonlijke code die vermeld staat in de uitnodigingsbrief of via het gratis nummer 0800 60 160. Twee jaar later sturen we een nieuwe uitnodiging tenzij de de dame definitief heeft afgemeld.