" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

WAAROM WORDEN ENKEL VROUWEN VAN 50 TOT EN MET 69 JAAR UITGENODIGD VOOR HET BEVOLKINGSONDERZOEK? 

Het Bevolkingsonderzoek Borstkanker is bestemd voor vrouwen van 50 tot en met 69 jaar zonder symptomen en zonder sterk verhoogd risico. De Vlaamse overheid volgt hiermee de Europese aanbevelingen. Daar zijn goede redenen voor:

  • De helft van de borstkankers komt voor tussen de leeftijd van 50-69 jaar. 
  • Er is aangetoond dat borstkankerscreening de kans op overleving verhoogt in deze leeftijdsgroep.
  • In deze leeftijdsgroep is enkel een screeningsmammografie voldoende en heeft de echografie geen bewezen meerwaarde. De mammografie is meestal voldoende interpreteerbaar doordat de borsten op die leeftijd minder klierweefsel bevatten.
  • Vrouwen uit deze doelgroep hebben nog een ruime levensverwachting (minimum 10 jaar).
  • Door verminderd klierweefsel is het stralingsrisico van de screeningsmammografie kleiner.
  • Ook al neem je deel aan het bevolkingsonderzoek, blijf waakzaam en stap naar je arts als je symptomen of klachten hebt die op borstkanker kunnen wijzen.