" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

WAAROM KRIJG IK GEEN UITNODIGING (MEER) ALS IK BORSTKANKER HEB (GEHAD)?

Als je zelf borstkanker hebt gehad word je gedurende 5 of 10 jaar opgevolgd door je behandelende arts. Meestal kom je jaarlijks terug voor bijkomende onderzoeken.

Gedurende die periode is het bevolkingsonderzoek niet de beste screeningstechniek. De radiologen die de mammografie bekijken moeten namelijk op de hoogte zijn van de behandeling die in het verleden plaatsvond: het type operatie, eventuele bestraling, enz. De radiologen in het bevolkingsonderzoek kunnen niet over die informatie beschikken. Daarom is een gepersonaliseerde opvolging gedurende 10 jaar de beste keuze en word je gedurende 10 jaar na de diagnose niet uitgenodigd voor het Bevolkingsonderzoek Borstkanker.