" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

VROEGTIJDIGE OPSPORING

Borstkanker ontstaat en groeit langzaam. In het begin merk je er meestal niets van. Je hebt helemaal geen klachten. Door mee te doen aan het Bevolkingsonderzoek Borstkanker kan borstkanker vroegtijdig ontdekt worden. Hoe vroeger borstkanker ontdekt wordt, hoe groter de kans op volledige genezing.
Het bevolkingsonderzoek streeft ernaar om de sterfte door borstkanker te verminderen.

Het onderzoek kan het ontstaan van borstkanker niet voorkomen, maar zorgt er wel voor dat meer borstkankers vroegtijdig worden ontdekt en behandeld. De behandeling is dan ook vaak minder zwaar of agressief, terwijl de kans op volledig herstel toch groter is.
Jij beslist zelf of je deelneemt aan het bevolkingsonderzoek of niet. Informeer je goed.

Wanneer word je (niet) uitgenodigd?

Wil je weten of en wanneer je voor dit onderzoek wordt uitgenodigd? Selecteer dan je geboortejaar.