" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

RESULTAATSBRIEF VAN EEN SCREENING IN EEN ANDERE ME

In geval uit het screeningsbesluit blijkt dat aanvullend onderzoek is aangewezen (afwijkend eindresultaat of ‘niet goed maar kan niet beter’ (omwille van prothesen of beperking), kan het zijn dat de dame de vervolgonderzoeken plant in een andere ME dan waar de screeningsmammografie werd genomen.

Vanaf 2018 kan u in Heracles de resultaatsbrief raadplegen van een dame die niet bij u gescreend werd. Dit kan enkel indien u beschikt over de code die wordt vermeld op de resultaatsbrief van de vrouw en haar arts. Wij zullen in de brief aan de arts en de dame er op aandringen dat deze code beschikbaar moet zijn bij het vervolgonderzoek. Het Centrum voor Kankeropsporing zal u deze code op vraag niet kunnen aanleveren aangezien wij niet kunnen aantonen dat er een arts-patiënt relatie is. U kan hiervoor wel bij de verwijzende arts terecht indien de dame haar brief niet bij heeft.

Het is belangrijk dat de ME die het aanvullend onderzoek uitvoert over de nodige informatie van het screeningsbesluit beschikt. Daarom kunnen medewerkers van deze ME met één van onderstaande rollen:

  • Borst eindverantwoordelijke ME
  • Borst 1ste lezer ME
  • Borst Beeldvormer ME

de resultaatsbrief van het laatste screeningsonderzoek raadplegen. 

Dit kan enkel door het ingeven van een security code.  Deze code staat vermeld op de resultaatsbrief van de dame en de arts(en) die zij heeft opgegeven.

Klik op de knop ‘ontgrendelen’ in het vak van de betreffende deelname:

Ontgrendelen 1

 

 

 

Vervolgens verschijnt een pop-up waarin de security code kan worden ingegeven:

Pop-up securitycode

 

 

 

 

Let op: deze code is hoofdletter-gevoelig en vergeet ook het streepje in de code niet.