" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

PROCEDURE VOOR VROUWEN MET EEN VERHOOGD RISICO

Het is belangrijk te weten dat vrouwen met een matig verhoogd risico wel mogen deelnemen, terwijl vrouwen met een sterk verhoogd risico beter apart worden opgevolgd. Het CvKO kan niet weten welke vrouwen een sterk verhoogd risico hebben, daarom zullen deze vrouwen toch een uitnodiging krijgen. 
Bekijk hier een samenvatting van de procedure rond risico-inschatting voor de vroegtijdige opsporing van borstkanker van de Gezondheidsgids van Domus Medica