" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

EEN DOSSIER PRIORITAIR BEHANDELEN

Het prioritair behandelen van een dossier mag niet systematisch aangeduid worden bij een afwijkend resultaat. Prioritaire dossiers verschijnen immers bovenaan in de werklijst van de 2e lezers.

Het is enkel aangewezen om een dossier als prioritair te bestempelen als de betrokken patiënte zich in een situatie bevindt waardoor het onverantwoord is om de normale termijn (ongeveer 1 week) te wachten op het resultaat.

Voorbeelden:  dame heeft extreme angst m.b.t. het resultaat, dame is binnenkort niet meer bereikbaar, de afwijking is zo ver gevorderd dat zelfs het minste uitstel ernstige gevolgen zou hebben.

Hou er rekening mee dat de reden opgegeven in het vak XII 'prioritair' niet zichtbaar is voor de 2e/3e lezer. Indien u wil dat de opmerking zichtbaar is voor de 2e/3e lezer, gebruik dan het opmerkingenvak XI.

Afbeelding van het aanvraagformulier vak XI

Er werd bewust voor gekozen dat de 1e lezer de prioriteit zelf mag beoordelen omdat deze beslissing zeer individueel is.  Er wordt van de 1e lezers verwacht dat ze, met hun expertise en rekening houdend met de omstandigheden, dit in eer en geweten beoordelen.