" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

PRESENTATIE VOOR ALGEMEEN PUBLIEK

Word je in het kader van een lokaal sensibilisatie-initiatief gevraagd om te spreken over borstkanker en de vroegtijdige opsporing ervan? Het CvKO beschikt over een powerpointpresentatie met sprekerstekst voor het algemeen publiek.
Neem contact op met Dr. Mathieu Goossens: mathieu.goossens@bevolkingsonderzoek.be