" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

MOET IK BETALEN VOOR DIT ONDERZOEK?

Nee, je hoeft niet te betalen. Meedoen is gratis als je bij een Belgisch ziekenfonds aangesloten bent en in orde bent met je bijdrage. Dit geldt voor alle mutualiteiten, de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en de Kas der Geneeskundige Verzorging van HR-Rail. Je betaalt geen remgeld. Het bevolkingsonderzoek wordt volledig door de ziekteverzekering en de Vlaamse overheid gefinancierd.
Er zijn een paar bijzondere situaties die misschien op jou betrekking hebben:

  •  Heb je in het huidige of vorige kalenderjaar al een mammografie (borstfoto) laten maken in het screeningsprogramma van Vlaanderen, Wallonië of Brussel? Dan kun je nu niet gratis deelnemen. Wacht tot er minstens één volledig kalenderjaar verlopen is tussen die vorige borstfoto en de volgende (bv: een borstfoto in 2021 en dan weer in 2023 is toegelaten want dan ligt het jaar 2022 ertussen).
  • Doe je mee en ben je niet aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds? Dan zal de mammografische eenheid je een factuur sturen.
    • Heb je een eigen verzekering? Dit geldt bijvoorbeeld voor personen die verzekerd zijn als werknemer bij een Europese instelling, bij de NAVO, of voor personen die aangesloten zijn bij een privéverzekering. Dan kun je de factuur indienen bij die verzekering. Je kunt hen best vooraf contacteren om te vragen hoeveel je terugbetaald zult krijgen en welke formulieren je hen moet sturen (vaak hebben ze een kopie van je voorschrift of uitnodigingsbrief nodig samen met de factuur).
    • Heb je een attest van ‘dringende medische hulp’ van het OCMW? Dan kan de betaling via dat attest gebeuren, maar elk OCMW (en opvangcentrum voor vluchtelingen) hanteert hiervoor eigen regels. Informeer je dus vooraf bij jouw OCMW en/of opvangcentrum voordat je naar de afspraak gaat.