" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

LOKALISATIE LETSEL

Vanaf oktober 2016 wordt het veld waarin de radioloog een letsel vaststelt met een code weergegeven. Op dit moment is het technisch nog niet mogelijk om een tekening met aanduiding van een letsel via de eHealthbox te versturen. Op basis van de code en het schema lokalisatie kan de plaats van het letsel worden bepaald.

Schema lokalisatie letsel