" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

KUN JE GENEZEN VAN BORSTKANKER? 

Ja.
Bij kanker wordt vaak gesproken in termen van vijfjaarsoverleving. Dat is het gemiddelde percentage patiënten dat vijf jaar na de diagnose nog leeft. Bij borstkanker worden ze dan als genezen beschouwd. Meer dan 80% van alle vrouwen met borstkanker geneest.
De kans op genezing hangt van veel dingen af: het stadium waarin de ziekte wordt ontdekt, de leeftijd van de patiënt, de grootte van de tumor, de aanwezigheid van uitzaaiingen, het effect van de behandeling, enzovoort.

Algemeen geldt dat hoe kleiner de tumor is en hoe vroeger hij ontdekt wordt, hoe groter de kans op genezing is. Juist daarom is het aangewezen om elke twee jaar een screeningsmammografie te laten nemen.