" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

KAN IK DEELNEMEN ALS IK IN HET BUITENLAND VERBLIJF?

Je verblijft tijdelijk in het buitenland (maar hebt wel een geldige hoofdverblijfplaats in Vlaanderen)

Je kan enkel deelnemen aan het Bevolkingsonderzoek Borstkanker als je in België bent.

Wens je je intussen toch in het buitenland te laten onderzoeken, dan kan je altijd via je buitenlandse arts een mammografie laten uitvoeren.

Als je tot de doelgroep behoort, ontvang je normaal om de 2 jaar een nieuwe uitnodiging.

Je verblijft tijdelijk in België

Als je in België werkt, sociale zekerheidsbijdragen betaalt, en lid bent van een Belgisch ziekenfonds heb je recht op een screeningsmammografie. Omdat je geen officieel adres hebt in België, word je niet automatisch uitgenodigd. Vraag aan je huisarts een voorschrift voor een screeningsmammografie.

Voldoe je niet aan deze voorwaarden? Dan heb je geen recht op een screeningsmammografie. Vraag je huisarts om advies.