" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

KAN DE STRALING BIJ EEN MAMMOGRAFIE MIJN GEZONDHEID SCHADEN?

Radioactieve straling kan borstkanker veroorzaken. Het is echter bewezen dat vanaf de leeftijd van 50 jaar het voordeel van een screeningsmammografie veel groter is dan het minieme risico op borstkanker door straling.

Bij vrouwen van 50 tot en met 69 jaar is het risico op borstkanker door blootstelling aan de beperkte dosis röntgenstraling waarmee een screeningsmammografie wordt genomen, uiterst klein. Binnen het bevolkingsonderzoek wordt de stralingsdosis nauwlettend gecontroleerd door gespecialiseerde instanties.

Op jongere leeftijd, en zeker onder de 40 jaar, weegt het voordeel minder zwaar door en wordt screening afgeraden, behalve bij vrouwen met een verhoogd risico op borstkanker. De borsten van jongere vrouwen bevatten meer klierweefsel. Dit weefsel is gevoelig voor straling.

Op latere leeftijd, na de menopauze, is dat klierweefsel grotendeels in vetweefsel omgezet. Vetweefsel is veel minder gevoelig voor straling.