" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

JE TOESTEMMING

Voordat de screeningsmammografie wordt genomen, word je gevraagd om dit aanvraagformulier te ondertekenen. Daarmee stem je in met het onderzoek en met de verzameling, registratie en verwerking van je gegevens. Je geeft ook de naam op van een arts die het resultaat zal opvolgen. Deze gegevens zijn noodzakelijk om je het resultaat te kunnen meedelen. Als je geen arts wil opgeven gaat het onderzoek niet door.

Er wordt je ook gevraagd of, bij een afwijkend resultaat, de resultaten van bijkomende onderzoeken bij de behandelende arts(en) mogen worden opgevraagd, verzameld en verwerkt. Die informatie wordt gebruikt om de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek te beoordelen en te verbeteren. Zonder je toestemming, gebeurt dat niet.

Dame ondertekent het aanvraagformulier

  ©Fotografie: Dimitri Ferrest; Model: Judith Bekaert