" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

IK ONTVING EEN UITNODIGING, MAAR LIET MINDER DAN TWEE JAAR GELEDEN AL EEN MAMMOGRAFIE NEMEN. KAN DAT?

Normaal niet.

In principe is het niet mogelijk dat je een uitnodiging krijgt voor een screeningsmammografie als je vorige screeningsmammografie minder dan twee jaar geleden werd genomen.

Wellicht was je vorige mammografie geen screeningsmammografie? Vraag advies aan je arts of neem contact op met het Centrum voor Kankeropsporing op het gratis nummer 0800 60 160.