" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

IK ONTVANG GEEN RESULTATEN IN MIJN EHEALTHBOX. WAT NU?

Als je als eerste lezer in een privépraktijk werkt, ontvang je de resultaten van de onderzoeken die je ME uitvoerde in je persoonlijke eHealthbox. Als je geen berichten ontvangt, ligt dat waarschijnlijk aan de wijze van registratie en activatie van het eHealth certificaat in de software die je voor de ontvangst van berichten gebruikt. Controleer of de registratie correct is uitgevoerd. Deze handleiding kan je daarbij helpen. De ervaring leert dat bij de registratie de laatste stap vaak is vergeten. Als die stap alsnog wordt uitgevoerd, is het probleem meestal opgelost. 

Als je als eerste lezer in een mammografische eenheid van een ziekenhuis werkt, ontvang je de resultaten van de onderzoeken via de eHealthbox van het ziekenhuis. We versturen de resultaten ter attentie van de arts die het onderzoek (eerste lezing) uitvoerde naar de eHealthbox die aan het RIZIV-nummer van het ziekenhuis is verbonden. Het ziekenhuis heeft ook nog een andere eHealthbox, verbonden aan het KBO-nummer. Er zijn dus twee verschillende eHealthboxen. Let erop dat je in de juiste eHealthbox kijkt.
De eHealthbox die bij het RIZIV-nummer hoort wordt voor veel meer dan alleen het bevolkingsonderzoek gebruikt en is in het verleden dan ook heel waarschijnlijk al voor het ziekenhuis geactiveerd. Dat gebeurt eveneens via CSAM. Het ziekenhuis wordt dan als hoedanigheid geactiveerd op basis van het RIZIV-nummer (zoals de mammografische eenheid voor Heracles als hoedanigheid op basis van het KBO-nummer moest worden geactiveerd). Er zijn binnen het ziekenhuis dus personen die al toegang hebben tot deze eHealthbox en ermee werken. Het zijn die personen die je moet contacteren om ervoor te zorgen dat de berichten van Heracles bij de juiste personen terechtkomen.
De eHealthbox op ziekenhuisniveau kan op twee manieren worden geraadpleegd:

  1. Via de webapplicatie van eHealth. Als individuele artsen toegang willen krijgen, moet de CSAM toegangsbeheerder ze voor het ziekenhuis toevoegen als gebruiker, met aanduiding van eHealthbox als beveiligde toepassing.
  2. Via de eigen software van het ziekenhuis. Als het ziekenhuis eigen software gebruikt, wat vaak het geval is, bepaalt die software hoe de berichten aan de artsen worden bezorgd, onafhankelijk van CSAM. Richt je intern tot de juiste medewerkers om ervoor te zorgen dat de berichten bij je juiste personen terechtkomen.

Als je als arts op het aanvraagformulier wordt vermeld (verwijzer of arts in kopie), ontvang je de resultaten als volgt:

  • Als je in een privépraktijk werkt, ontvang je de resultaten in je persoonlijke eHealthbox. Problemen? Lees de uitleg hierboven over de registratie en activatie van het eHealth certificaat bij "Als je als eerste lezer in een privépraktijk werkt".
  • Als je aan een ziekenhuis bent verbonden, ontvang je de resultaten in principe via de eHealthbox van het ziekenhuis, tenzij je uitdrukkelijk hebt gevraagd om ze in je persoonlijke eHealthbox te ontvangen. (Dit kan alleen  voor artsen die op het aanvraagformulier worden vermeld en niet voor eerste lezers. Voor eerste lezers kunnen we de resultaten alleen naar de eHealthbox van het ziekenhuis versturen.)
  • Als er problemen zijn met het ontvangen van de resultaten in je persoonlijke eHealthbox, lees dan de uitleg hierboven over de registratie en activatie van het eHealth certificaat bij "Als je als eerste lezer in een privé praktijk werkt". Als er problemen zijn met het ontvangen van resultaten via de eHealthbox van het ziekenhuis, lees dan de uitleg hierboven over het gebruik van de eHealthbox bij "Als je als eerste lezer in een mammografische eenheid van een ziekenhuis werkt".