" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

IK HEB GEEN UITNODIGING ONTVANGEN MAAR MIJN BUURVROUW OF VRIENDIN WEL. HOE KOMT DAT?

De manier waarop de uitnodigingen worden verstuurd, verschilt van regio tot regio.

In sommige regio's gebeurt dat per leeftijdscategorie, zodat je buurvrouw haar uitnodiging eerder of later kan ontvangen dan jij.

In andere regio's worden per gemeente gewerkt, zodat je vriendin uit een andere gemeente haar uitnodiging eerder of later in de bus vindt. Heb je hierover vragen, bel dan naar het Centrum voor Kankeropsporing op het gratis nummer 0800 60 160.

Uitnodigingspakket