" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

IK HEB EEN UITNODIGINGSBRIEF GEKREGEN VAN HET WAALS/BRUSSELS BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER. KAN IK MEEDOEN AAN HET VLAAMS BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER?

Een uitnodigingsbrief van het Waals of Brussels Bevolkingsonderzoek Borstkanker is niet geldig voor deelname in het Vlaams Bevolkingsonderzoek Borstkanker. Is je vorige mammografie minstens twee jaar geleden? Vraag dan aan je arts een voorschrift waarop staat “screeningsmammografie”, dan kan je daarmee deelnemen in één van de erkende mammografische eenheden in Vlaanderen. Hier vind je de contactgegevens van alle erkende mammografische eenheden, zodat je zelf een afspraak kunt maken.  Jij en je arts(en) zullen dan een resultaatsbrief ontvangen van het Centrum voor Kankeropsporing.