" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

IK BEN OUDER DAN 69 JAAR. WAAROM KRIJG IK GEEN UITNODIGING? 

Het Bevolkingsonderzoek Borstkanker is bestemd voor vrouwen van 50 tot en met 69 jaar zonder symptomen en zonder sterk verhoogd risico. De Vlaamse overheid volgt hiermee de Europese aanbevelingen.

Er zijn goede redenen waarom vrouwen ouder dan 70 jaar niet uitgenodigd worden:  

  • Minder dan 35% van de borstkankers komt voor boven de leeftijd van 70 jaar.
  • Boven de 70 jaar kunnen we er niet zomaar vanuit gaan dat een vrouw nog in goede gezondheid is en nog minstens 10 gezonde jaren voor zich heeft. Om een voordeel uit de screening te halen moet je nog minstens 10 gezonde jaren voor je hebben.
  • Er zullen vrouwen zijn die in prima gezondheid leven tot ver boven de 80, terwijl andere vrouwen van 70 ernstige gezondheidsproblemen hebben. Als we bij die laatste groep borstkanker gaan opsporen, kan de diagnose van borstkanker de levenskwaliteit (sterk) verminderen terwijl de overlevingskansen niet vergroten door de behandeling.  Dit noemen we overdiagnose en willen we vermijden.

Ben je ouder dan 70 jaar? Overleg met je arts of het verder laten nemen van een mammografie om de 2 jaar voor jou aangewezen is.  Dit is dan op voorschrift van je arts en niet meer via het bevolkingsonderzoek.

Blijf waakzaam en stap zeker naar je arts als je symptomen of klachten hebt die op borstkanker kunnen wijzen.