" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

IK BEN JONGER DAN 50 JAAR. WAAROM KRIJG IK GEEN UITNODIGING? 

Het Bevolkingsonderzoek Borstkanker is bestemd voor vrouwen van 50 tot en met 69 jaar zonder symptomen en zonder sterk verhoogd risico. De Vlaamse overheid volgt hiermee de Europese aanbevelingen.

Er zijn goede redenen waarom vrouwen jonger dan 50 jaar niet uitgenodigd worden:  

  • Minder dan 20% van de borstkankers komt voor onder de leeftijd van 50 jaar. 
  • Er is nog niet aangetoond dat borstkankerscreening de kans op overleving verhoogt bij vrouwen jonger dan 50 jaar.  Wellicht doordat tumoren bij jongere vrouwen agressiever zijn.
  • In deze leeftijdsgroep is enkel een screeningsmammografie meestal niet voldoende en moeten er vaak extra onderzoeken gebeuren (echografie, klinisch onderzoek, …). Dit komt omdat de borsten op die leeftijd nog veel klierweefsel bevatten waardoor de mammografie alleen vaak onvoldoende interpreteerbaar is. Dit leidt tot te veel foute resultaten (vals positief of vals negatief resultaat).
  • Doordat de borsten nog veel klierweefsel bevatten, is het stralingsrisico van de screeningsmammografie groter.

Ben je jonger dan 50 jaar? Overleg met je arts of preventief onderzoek naar borstkanker voor jou aangewezen is.  Afhankelijk van je (familiale) voorgeschiedenis zal je arts het voor jou meest geschikte onderzoek voorstellen.

Blijf waakzaam en stap zeker naar je arts als je symptomen of klachten hebt die op borstkanker kunnen wijzen.