" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

HOE WORDT HET RESULTAAT MEEGEDEELD?

Niet afwijkende test

De deelneemster en haar huisarts ontvangen het resultaat op hetzelfde moment. De deelneemster ontvangt twee jaar later een nieuw uitnodiging.

Afwijkende test

De huisarts ontvangt het resultaat eerder dan de deelneemster. Bijkomend onderzoek is aangeraden. De deelneemster wordt verzocht om contact op te nemen met haar huisarts.

Dame ontvangt thuis het resultaat