" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

HOE ONTVANG IK DE RESULTATEN VAN DE SCREENINGSONDERZOEKEN?

De elektronische resultaten van de screeningsonderzoeken worden bezorgd via de eHealthbox.

  • Voor eerste lezers die actief zijn in een ME, verbonden aan een ziekenhuis, worden de resultaten verstuurd naar de eHealthbox verbonden aan het RIZIV-nummer van dat ziekenhuis, ter attentie van de eerste lezer.
  • Voor eerste lezers die verbonden zijn aan een privé ME (ME die niet aan een ziekenhuis is gelinkt) worden de resultaten van de screeningsonderzoeken verstuurd naar de eHealthbox die is verbonden aan het RIZIV-nummer van de eerste lezer, dus zijn/haar ‘persoonlijke’ eHealthbox. In dit geval kan immers niet naar een ‘ME eHealthbox’ verstuurd worden omdat een privé ME niet over een RIZIV-nummer op ME-niveau beschikt (zoals dat bij ziekenhuizen wel het geval is). Indien een andere eerste lezer binnen de ME het resultaat wil kennen, kan dit in Heracles geraadpleegd worden.
  • Voor individuele artsen die op het aanvraagformulier van een screeningsonderzoek worden vermeld, hangt de locatie van de bezorging af van de manier (adres) waarop de arts wordt vermeld op het formulier. Indien het adres van de privépraktijk wordt vermeld, zal het resultaat naar de persoonlijke eHealthbox van de arts worden gestuurd, indien het ziekenhuis adres wordt vermeld, zal het resultaat naar de eHealthbox van het ziekenhuis worden gestuurd.

Het is niet mogelijk om de berichten naar verschillende eHealthboxen tegelijk te versturen.
Als u geen toegang heeft tot uw persoonlijke eHealthbox kunt u hier informatie vinden over activatie en gebruik.