" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

HOE KAN MEN DEELNEMEN?

De dame gaat naar de afspraak die vermeld is op haar uitnodigingsbrief of maakt zelf een afspraak in een mammografische eenheid als ze deelneemt met een voorschrift. Deelnemen is gratis.

Dame aan het onthaal van de mammografische eenheid