" BLABLABLA. Geen excuses.
Laat een screenings-
mammografie nemen. "

De screeningsmammografie

HOE KAN IK LID WORDEN VAN DE POOL VAN RADIOLOGEN?

Wanneer er een lid wegvalt kan iedere radioloog die actief is in het screeningsprogramma zich kandidaat stellen op voorwaarde dat er voor deze radioloog geen kwaliteitsproblemen waren in de evaluatierapporten van de laatste drie jaren.

Als er een vacature komt zal deze verschijnen op de website van het CvKO.